Store policy  / AVG

Privacybeleid
AVG PRIVACY VERKLARING VAN STUDIO SPITSBAARD

 

Dit privacybeleid beschrijft of, hoe, en wanneer wij (J.H.A. Peters, eigenaar en J.C Spitsbaard , eigenaar) gegevens verzamelen, gebruik en deel wanneer je een product van ons koopt, contact met ons opneemt of anderszins onze diensten gebruikt via studiospitsbaardvintage.nl of de gerelateerde sites en diensten.


1.

Om je bestelling te kunnen voldoen, moet je bepaalde gegevens aan ons overleggen (je hebt Studio Spitsbaard toestemming gegeven om deze aan ons door te geven), zoals je naam, e-mailadres, postadres, betaalgegevens en de details van het door jou bestelde product. Als je direct contact met ons opneemt (bijvoorbeeld wanneer je een probleem hebt met een gekocht item op studiospitsbaardvintage.nl) kan je er ook voor kiezen om ons additionele persoonlijke informatie te geven.

 

2.
Waarom we je gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

We vertrouwen op een aantal wettelijke grondslagen om je gegevens te verzamelen, gebruiken en delen, zoals:
• waar nodig om onze diensten te verlenen, zoals wanneer we je gegevens gebruiken om je bestelling te voldoen, om geschillen te beslechten of om klantenservice te bieden;
• wanneer je jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, die je op elk moment kunt intrekken, zoals door je aan te melden voor onze mailinglijst;
• indien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel of in verband met een rechtsvordering, zoals het bewaren van informatie over jouw aankopen indien vereist door de belastingwetgeving; en
• voor zover nodig voor het doel van onze legitieme belangen, indien die legitieme belangen niet worden overschreven door jouw rechten of belangen, zoals 1) het leveren en verbeteren van onze diensten. We gebruiken jouw gegevens om de door jou gevraagde diensten te verlenen en in ons legitieme belang voor het verbeteren van onze diensten; en 2) Wij gebruiken jouw gegevens zo nodig om te voldoen aan onze eventuele wettelijke verplichtingen.

3.
Gegevensuitwisseling en openbaarmaking
De gegevens van onze klanten zijn belangrijk voor onze onderneming. Ik deel jouw persoonlijke gegevens alleen om hele beperkte redenen en hele specifieke situaties, als volgt:

• Dienstverleners  - We schakelen bepaalde vertrouwde derden in om bepaalde functies uit te voeren en diensten aan onze shop te leveren, zoals bezorgers. Wij zullen je persoonlijke gegevens met deze derde partijen delen, maar alleen zover nodig om deze diensten te kunnen verlenen.
• Bedrijfsoverdrachten. Als wij onze onderneming verkopen of een fusie aangaan, kunnen we je gegevens als onderdeel van die transactie bekendmaken, maar alleen zover dat wettelijk is toegestaan.
• Naleving van wetten. Wij kunnen jouw gegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen als we te goeder trouw van mening zijn dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om/voor: (a) te reageren op een juridisch proces of op overheidsverzoeken; (b) naleving van onze overeenkomsten, voorwaarden en beleid; (c) het voorkomen, onderzoeken en aanpakken van fraude en andere illegale activiteiten, beveiliging of technische problemen; of (d) de rechten, het eigendom en de veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen.

We bewaren  je persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om je onze diensten te leveren en zoals beschreven in mijn Privacybeleid.  We kunnen echter ook verplicht zijn om deze informatie te bewaren om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, om geschillen op te lossen en om mijn overeenkomsten te handhaven. Over het algemeen bewaren we je gegevens 4 jaar lang.
4.
Jouw rechten
Als je in bepaalde gebieden, waaronder de EU, woont, hebt je een aantal rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens. Hoewel sommige van deze rechten algemeen gelden, hebben sommige rechten betrekking op bepaalde, beperkte gevallen. Ik beschrijf die rechten hieronder:
• Toegang. Je hebt mogelijk recht op toegang tot en het ontvangen van een kopie van de persoonlijke gegevens die ik van u bezit. U kunt daarvoor via onderstaande gegevens contact met mij opnemen.
• Wijzigen, beperken, verwijderen. Je hebt mogelijk ook het recht om je persoonlijke gegevens te wijzigen, ons gebruik daarvan te beperken, of ze te verwijderen. Als er geen uitzonderlijke omstandigheden zijn (zoals waar ik om wettelijke redenen gegevens moet opslaan) zullen we je persoonlijke gegevens doorgaans op verzoek verwijderen.
• Bezwaar. Je kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van sommige van je gegevens op basis van onze legitieme belangen en  het ontvangen van marketingberichten na het geven van uw uitdrukkelijke toestemming om ze te ontvangen. In dergelijke gevallen zullen wij je persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij ik dwingende en legitieme redenen heb om door te gaan met het gebruik van die informatie of als dit om juridische redenen nodig is.
• Klachten. Als je in de EU woont en je zorgen over ons gebruik van je gegevens wilt uiten (en onverminderd eventuele andere rechten die u mogelijk heeft), heb je het recht om dit bij je lokale autoriteit voor gegevensbescherming te doen.


5.
Hoe je contact met me kan opnemen:

J.Peters-Spitsbaard / C. Spitsbaard-Peters
Via mail: studiospitsbaard@kpnmail.nl
Zuiderhagen 24-26
7511 GL Enschede